Ketenzorg DM

Voor mensen met diabetes die hiervoor bij de huisarts onder behandeling zijn, geldt een vergoeding vanuit de ketenzorg. Er is een samenwerkingsovereenkomst met de volgende zorggroepen:

  • zorggroep PoZoB (Praktijkondersteuning Zuidoost Brabant)
  • zorggroep DOH (De Ondernemende Huisarts)
  • zorggroep SGE (Stichting Gezondheidscentra Eindhoven)
  • zorggroep Synchroon

De podotherapiepraktijk verleent voetzorg aan de door de huisarts verwezen patiënten met Sims 2 en Sims 3. Het betreft een jaarlijks onderzoek, periodieke controles en instrumentele voetbehandelingen. De instrumentele voetbehandeling bij Sims 2 en Sims 3 kan door de podotherapeut en/of de pedicure worden verricht. De podotherapeut bepaalt de verdeling.

Bij de zorggroepen PoZoB, DOH, SGE en Synchroon valt de behandeling van een wond tevens onder het takenpakket. Wonden aan de onderkant van de voeten, wonden met vaatlijden en/of tekenen van infectie worden doorverwezen naar het voetenteam. De eerste twee weken kunnen de wonden zonder vaatlijden en zonder infectie in de 1e lijn behandeld worden daarna volgt verwijzing naar de 2e lijn, naar een multidisciplinair diabetesvoetenteam.

Podotherapeutische therapieën (bijv. zolen, prothesen, orthesen en nagelbeugels) vallen buiten de ketenzorg. Deze zorg kan de patiënt declareren bij de zorgverzekeraar ten laste van de aanvullende verzekering (mits van toepassing).

logo-pozob        logo_doh               synchroon

sge-logo