Kwaliteitsregistratie

logo kpIn de gezondheidszorg worden transparantie en inzichtelijkheid steeds belangrijker. Patiënten hebben steeds meer mogelijkheden om hun eigen behandelaars te kiezen. De keuzemogelijkheid leidt tot behoefte aan inzicht in de kwaliteit van behandelaars. Bij wie kan een patiënt het beste terecht voor welke behandeling? Bij het beantwoorden van deze vraag biedt het Kwaliteitsregister Paramedici (KP) uitkomst door het individueel keurmerk.

Kwaliteitsregistratie

Via het kwaliteitsregister wordt eenmalig geregistreerd of een paramedicus voldoet aan de opleidingseisen van de Wet BIG (Beroepen in de individuele Gezondheidszorg). Vervolgens wordt periodiek (elke vijf jaar) geregistreerd of een paramedicus beschikt over actuele kennis en ervaring. Alleen wanneer aan de door de beroepsgroep gestelde eisen wordt voldaan, behoudt de geregistreerde paramedicus zijn of haar kwaliteitsregistratie.

https://www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/pagina/kpsticker.aspx?Id=DC744AB2-7467-49E3-8BEA-6E9AA5AA9F13

Kwaliteitseisen Podotherapeuten, regelgeving 2010 – 2015
De eisen zijn vastgesteld door de Vereniging van Podotherapeuten.

Periode: 12-3-2015 t/m 11-3-2020 (voldoende)
Norm:    160
 Praktijk Podotherapie I.J.H. Ruys
Totaal behaald:    286,5
Totaal behaalde geaccrediteerde punten: 206
Deskundigheidsbevordering – het volgen van bij- en nascholingen
Deskundigheidsbevordering – het volgen van bij- en nascholingen
Minimaal te behalen: 40
Totaal behaald: 121
Totaal behaalde geaccrediteerde punten 109,5
Deskundigheidsbevordering – overige activiteiten
Overige activiteiten behorende bij de categorieën socialisatie, externalisatie en combinatie.

Minimaal te behalen: 40
Totaal behaald: 165,5
Totaal behaalde geaccrediteerde punten 96,5
 Bewijsvanregistratie2015-2020