FAQ

Wat is er gewijzigd?

Vanaf 1 januari 2015 wordt er via het zorgprofiel bepaald of voetzorg voor mensen met diabetes vergoed mag worden vanuit de basisverzekering. Voorheen was dit de Sims classificatie. Tijdens de jaarlijkse voetscreening door de podotherapeut wordt zowel de Sims classificatie als het zorgprofiel vastgesteld. De vergoeding van de voetzorg is als volgt:

  • Zorgprofiel 0: geen vergoeding
  • Zorgprofiel 1: alleen vergoeding vanuit de basisverzekering van een gericht voetonderzoek door de podotherapeut. Sommige aanvullende verzekeringen geven wel een vergoeding voor voetzorg bij zorgprofiel 1
  • Zorgprofiel 2 t/m 4: vergoeding van de voetzorg vanuit de basisverzekering. Hoogte van de vergoeding is afhankelijk van het zorgprofiel.

Kan de pedicure facturen rechtstreeks bij de zorgverzekeraar indienen?

Nee, de pedicure kan de facturen voor diabetische voetzorg niet bij de zorgverzekeraar indienen. Volgens de NZA-regels van 2015 moeten deze kosten gedeclareerd worden door de podotherapeut met wie de pedicure samenwerkt.

Kan de pedicure iedere behandeling van alle patiënten declareren bij de podotherapeut?

Alleen medisch noodzakelijk voetzorg valt onder de basisverzekerde vergoeding. Mits de patiënt zorgprofiel 2 of hoger heeft en onder behandeling is bij de podotherapeut. Vooraf dient het behandelplan bij de pedicure bekend te zijn. Heeft u geen behandelplan ontvangen, neem dan contact op met uw podotherapeut.

Mag de pedicure aanvullende kosten bij de patiënt in rekening brengen?

In de praktijk gebeurt dit vaak. Een totale voetbehandeling, zoals die voorheen werd uitgevoerd, omvat meer dan alleen medisch noodzakelijke zorg. Wanneer de patiënt een volledige behandeling wil en het afgesproken tarief dekt niet alle kosten dan dient u vooraf aan de patiënt duidelijk te maken dat er een aanvullend tarief in rekening wordt gebracht. Tevens dient u de patiënt er op te wijzen dat dit aanvullende tarief niet vergoed wordt door de zorgverzekeraar. Advies om dit op de factuur te vermelden.

Met onderstaande zorgverzekeraars is een contract afgesloten:

  • Centrale Verwerkingseenheid CZ: CZ, OHRA en Nationale Nederlanden
  • Caresq
  • VRZ Zorginkoop
  • Coöperatie VGZ
  • Menzis Zorgverzekeraar N.V
  • DSW Zorgverzekeraar/Stad Holland Zorgverzekeraar