Son

De medisch noodzakelijke voetzorg wordt door de podotherapeut vergoed aan de pedicure. Voor een aanvullende voetbehandeling of ambulante reistijd/kosten worden extra kosten in rekening gebracht aan de patiënt. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar.

In Son is er een samenwerkingsovereenkomst met de volgende pedicure:

Pedicurepraktijk Irene Drumen
Irene Drumen
Pedicure met DM-aantekening en oncologisch voetzorgverlener
Peellaan 75
5691 LK Son
0499-479403
Tevens ambulant werkzaam